Přeskočit na obsah

ČERVENÁ STŘEDA

27. listopadu 2024

Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

PRONÁSLEDOVÁNÍ PRO VÍRU VE SVĚTĚ V ČÍSLECH

62 zemí

nerespektuje svobodu vyznání

26 zemí

kde lidé trpí pronásledováním

67% populace

žije v zemích, kde dochází k závažnému porušování náboženské svobody

#RED WEDNESDAY

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not).

JAK TO ZAČALO?

První ročník proběhl v roce 2016. Už v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.

V České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo ca 25 objektů, v roce 2019 to bylo už 80 institucí a v roce 2020 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnilo přes 100 farností, sborů, obcí, veřejných institucí ad. V roce 2021 se zapojilo 130 objektů a v roce 2022 skoro 140.

Aktuální články k Červené středě naleznete na:
https://www.cirkev.cz/za-svobodu-vyznani_1293

CO JE SMYSLEM?

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách, atd. 

Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo.

JAK SE LZE ZAPOJIT?

Nasvítit červeným světlem kostel, synagogu, modlitebnu, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu atd.

Uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované.

Zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma.

Zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci.

Přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody.

Přispět na benefiční koncert Červené středy.

Sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday.

Zúčastnit se programu v Praze.

PRONÁSLEDOVÁNÍ PRO VÍRU