Přeskočit na obsah

Nigérie, papež: Nevýslovné násilí. Ať mír zvítězí nad nenávistí

V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem František vyjadřuje svou duchovní blízkost diecézi Ordo a modlí se, aby se obrátila srdce těch, kteří provedli onen masakr o Letnicích. Kardinál Matteo Zuppi, předseda Italské biskupské konference, v dopise nigerijské diecézi vyjadřuje náklonnost církví v Itálii a dodává: „Zlo nikdy neřekne poslední slovo.“

„Hrozný“ útok, nad kterým byl papež „hluboce zarmoucen“. To jsou první slova telegramu podepsaného kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, jímž se papež František obrací na Mons. Jude Ayodeji Arogundadeho, biskupa diecéze Ondo, do níž patří Owo, kde se nachází kostel svatého Františka, místo nedělního násilného útoku, při němž přišlo o život nejméně 23 lidí včetně dvou dětí. Desítky věřících byly zraněny.

Nechť se ti, kdo jsou zaslepeni nenávistí, obrátí.

František ujišťuje o své „duchovní blízkosti všem, kteří byli postiženi tímto aktem nevýslovného násilí“, dále „svěřuje duše mrtvých Božímu milosrdenství“ a „prosí o uzdravení a Boží útěchu pro zraněné a truchlící“. Od papeže pak zazněla modlitba „za obrácení těch, kteří jsou zaslepeni nenávistí a násilím, aby si zvolili cestu míru a spravedlnosti“. Telegram adresovaný biskupovi z Onda je zakončen „Božím požehnáním útěchy a síly“ a výzvou věřícím, aby i nadále žili poselství evangelia „s věrností a odvahou“. Již v neděli se k všeobecnému zármutku připojil Svatý otec, jak odpoledne informovala Tisková kancelář Svatého stolce, zatímco se objasňovaly podrobnosti incidentu. „Papež František se modlí za oběti a za zemi, bolestně zasaženou v době oslav, a svěřuje obojí Pánu, aby jim seslal svého Ducha útěchy,“ uvedl již v neděli večer vatikánský mluvčí Matteo Bruni.

Dopis kardinála Zuppiho

Předseda Italské biskupské konference, kardinál Matteo Zuppi, si rovněž přál vyjádřit blízkost a soustrast italských biskupů Mons. Jude Ayodeji Arogundademu v dopise. „Připojujeme se k vašemu zármutku a prosíme o milosrdenství Otce a útěchu Ducha utěšitele pro jejich rodiny,“ napsal Zuppi. Kardinál pak zdůraznil, že právě v nedlěi papež v homilii při mši o Letnicích připomněl, že „Duch svatý nás vyzývá, abychom nikdy neztráceli víru a vždy znovu začínali. Vstaňte! Vždycky vám Duch dodá odvahu: Vstaňte!“. „Stejně jako Šimon Kyrénský,“ pokračuje, „sdílíme drama toho, co se stalo, a neseme s vámi tíhu kříže s vědomím, že naše cesta bude vždy ozářena světlem vzkříšení.“ Předseda Italské biskupské konference dopis uzavírá takto: „Zlo nikdy neřekne poslední slovo! I když se zdá, že svět zahaluje temnota a smrt, jsme si jisti, že síla modlitby a dar víry temné mraky rozptýlí.“

Přeložil: Petr Vacík