Přeskočit na obsah

Křesťané v Indii: Ne zákonu proti konverzím

Křesťané v Indii vyzvali federální vládu, aby zrušila zákony proti konverzím přijaté některými provinčními vládami, které považují násilnou konverzi za trestný čin. Přestože indická ústava zaručuje svobodu svědomí a náboženského vyznání, menšiny v zemi jsou stále pronásledovány.

Na zvláštním setkání v Dillí s představiteli federální vlády, Muchtárem Abbásem Naqvim, federálním ministrem pro záležitosti menšin, a Johnem Barlou, náměstkem státního tajemníka, vedoucí představitelé křesťanských denominací informovali o své snaze intervenovat u národní vlády a zrušit zákony proti konverzím, které přijaly vlády některých provincií a podle nichž se násilná konverze stává trestným činem.

Padesát křesťanských představitelů různých denominací předložilo memorandum, v němž vyjmenovalo problémy, které trápí menšinovou komunitu. „Byla to pro nás vynikající příležitost informovat ministry o našich obavách. Ministři slíbili, že se budou našimi obavami zabývat pozitivně, a ujistili nás o veškeré podpoře ze strany vlády.“ – Setkání komentoval arcibiskup Bharanikulangara z faridabadské arcidiecéze syromalabarské církve východního obřadu. Zástupci federální vlády upozornili na odvěkou tradici soužití různých náboženství v Indii a zdůraznili potřebu posílit společné kulturní dědictví a odkaz tohoto soužití. „Jakýkoli pokus o narušení struktury jednoty a harmonie ublíží duši Indie“ – uvedl ministr.

Mezi problémy, o nichž se během setkání debatovalo, se objevily například otázky limitů v přijímání zahraničních darů na charitativní činnost pro chudé a nemajetné, hovořilo se o pokračujícím násilí proti křesťanům pod falešnou záminkou zastavení tzv. nucených konverzí, ale také o ničení a znesvěcování kostelů. Členové delegace kritizovali pasivní postoj policejních a správních úředníků k pronásledování křesťanů.

Diskutovalo se také o nové vzdělávací politice národa, změnách ve zdravotnickém vzdělávání, osudu původních obyvatel Adivasi, Dalitů a dalších lidí na okraji společnosti, včetně diskriminace těchto skupin v oblasti vzdělání a zaměstnanosti. Ekumenická delegace požadovala, aby náboženství nebylo rozhodujícím faktorem při poskytování výhod určených pro historicky znevýhodněné kasty nebo kmeny. Nadnesen byl rovněž požadavek na zřízení křesťanské univerzity financované z veřejných prostředků po vzoru muslimských a hinduistických vysokých škol.

Foto: Vatican News

Zdroj: Vatican News, česká sekce