Přeskočit na obsah

Předchozí ročníky

Červená středa – 6. ročník – 29. listopadu 2023

Jak probíhala Červená středa v roce 2023?

Do letošního 6. ročníku Červené středy se přihlásilo přes 140 organizací, institucí, farností a sborů, což je nejvíce v historii. Nově se červeně nasvítily významné objekty po celé ČR. Jejich seznam je k dispozici na této mapě.
V Praze se nasvítil například: Pražský hrad, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Rudolfinum, Arcibiskupský palác, Petřínská rozhledna, Žižkovská věž a mnoho dalších objektů. Součástí akce byla mezinárodní konference ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy, židovsko-křesťanská modlitba ve Velké aule Karolina, dále průvod centrem města s červenými svíčkami kolem červeně nasvícených budov a benefiční koncert v kostele sv. Jiljí, kde vystoupila vokální skupina AFFETTO. Sbírka z benefičního koncertu byla věnována křesťanským školám v Libanonu na výstavbu solárních panelů.
Všem dárcům a podporovatelům velice děkujeme!

FOTOGALERIE

VIDEA

ČLÁNKY

MAPA ZAPOJENÝCH MÍST

Červená středa – 5. ročník – 23. listopadu 2022

Jak probíhala Červená středa v roce 2022?

Česko se k této mezinárodní iniciativě, která začala ve Velké Británii v roce 2016, připojilo popáté. Pronásledované pro víru si lidé připomněli načerveno nasvícenými budovami po celé zemi, celkem se jich letos rozzářilo více než 130. Šlo nejen o katedrály, kostely, sbory či synagogy, ale také veřejné instituce jako divadla, koncertní síně či školy. Najdete své místo na naší interaktivní mapě.

FOTOGALERIE

VIDEA

ČLÁNKY

Červená středa – 4. ročník – 24. listopadu 2021

Stručné ohlédnutí

Děkujeme, že se myšlenka a vzpomínka na lidi pronásledovaní pro svou víru neustále roste. V roce 2021 se zúčastnilo na 130 farností, sborů a synagog po celé ČR (dokonce se připojil i český zastupitelský úřad v Dillí nasvícením budovy)! Více podrobností můžete najít na mapě.

FOTOGALERIE

VIDEA

ČLÁNKY

Červená středa – 3. ročník – 25. listopadu 2020

Ohlédnutí za Červenou středou 25.11.2020

Na mapě je vyznačeno ca 100 zapojených míst – nejčastěji se kostely či jiné objekty nasvěcovaly červeným světlem, konaly se modlitby, adorace, ale i online mše a modlitební setkání. Děkujeme za sílu Vašich modliteb! Na facebooku jsme postupně zveřejnili fotografie a zaslané informace.

FOTOGALERIE

VIDEA

Online záznam konference z pražského Karolina: https://ikdp.cz/news/pronasledovani-pro-viru-ve-svete-fakta-a-svedectvi/
Online záznam křesťansko-židovské modlitby z pražského Karolina: https://www.facebook.com/cervenastreda/videos/205061371143648

ČLÁNKY:

Tisková zpráva před akcí: 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201124cervena-streda-undefined-pripominka-pronasledovanych-za-viru-undefined-jiz-zitra

Mapa zapojených míst

Upoutávky na Červenou středu 2020

Známí evangeličtí faráři a youtubeři Pastoral Brothers se připojují k letošní Červené středě:

Pozvánka biskupa Václava Malého k Červené středě 25.11.2020


Ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 proběhlo v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích setkání všech, kteří by rádi ve svých farnostech, obcích či společenstvích organizovali aktivitu k letošní Červené středě. Více o setkání viz tento článek.


Červená středa – 2. ročník – 27. listopadu 2019

Ohlédnutí za 2. ročníkem Červené středy, 27. listopadu 2019

Fotogalerie

Interaktivní mapa – Červená středa 2019

Červená středa 2019 ve světě

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1RbhNfZoemqlI8YcGW-41gsNHHYkbuSMi

Iniciativa Červená středa se od roku 2019 uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Červená středa – 1. ročník – 2018

Informace o iniciativě

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. 

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá především nizozemská mateřská organizace Kirche in Not). První ročník proběhl v roce 2016. 

Např. v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.