Eva Spišáková

Jak se zapojit?

Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci – jako instituce, společenství či jednotlivec. nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad. uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované  zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma zorganizovat… Číst dále »Jak se zapojit?

Předchozí ročníky

Červená středa – 3. ročník – 25. listopadu 2020 Děkujeme všem, kdo se zapojili do Červené středy 2020! Ohlédnutí za Červenou středou 25.11.2020 Na mapě je vyznačeno ca 100 zapojených míst – nejčastěji se kostely či jiné objekty nasvěcovaly červeným světlem, konaly se modlitby, adorace, ale i… Číst dále »Předchozí ročníky

Filmy

FILMY Pronásledování křesťanů v severní Nigérii Přinášíme vám video od Brněnské tiskové misie o pronásledování křesťanů v severní Nigérii. Salavat Hannelie

Alt text

Červená středa se bude letos konat 24. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv – svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6.… Číst dále »Červená středa se bude letos konat 24. listopadu

Svoboda vyznání v mezinárodních smlouvách a v českém právu

Obsah. Svoboda vyznání je jedním ze základních práv člověka. V právních předpisech je obvykle spjata se svobodou svědomí a svobodou myšlení. Svoboda vyznání (náboženská svoboda) zahrnuje právo jednotlivce i skupin vyjadřovat a projevovat své náboženské či duchovní přesvědčení, a to jak v soukromí, tak veřejně. Člověk také má… Číst dále »Svoboda vyznání v mezinárodních smlouvách a v českém právu